Tắt ứng dụng không cần thiết trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > More > Application Manager.

 

 

Bước 2: Vuốt màn hình sang bên trái, chọn ALL.

 

 

Bước 3: Lựa chọn ứng dụng không cần thiết, chọn Disable.

       

 

Bước 4 : Chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU