Tắt tính năng dò Wi-Fi tự động giúp tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Kết nối Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn Nâng cao.

 

 

Bước 3: Chọn Luôn bật Wi-Fi khi thiết bị nghỉ.

 

 

Bước 4: Chọn Không bao giờ (tăng dữ liệu sử dụng).

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU