Mua trước trả sau

       Tắt quảng có trên điện thoại Android

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Google Settings.

        

        

       Bước 2: Chọn Ads.

        

        

       Bước 3: Chọn Opt out of interest-based ads.

        

        

       Bước 4: Chọn Reset advertising ID?.

        

        

       Bước 5: Chọn OK.