Tắt GPS để tiết kiệm pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Nhiều hơn > Dịch vụ định vị.

 

 

Bước 2: Bỏ chọn Truy cập vị trí của tôi.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU