Kiểm tra các ứng dụng sử dụng tốn pin trên máy để tìm cách khắc phục

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Pin.

 

 

Bước 2: Chọn ứng dụng mà bạn cảm thấy sử dụng tốn nhiều pin nhất để xem thông tin chi tiết.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU