Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc cho máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập CÀI ĐẶT TOÀN BỘ > Sao lưu & đặt lại.

        

        

       Bước 2: Chọn Đặt lại về dữ liệu gốc.

        

        

       Bước 3: Chọn Đặt lại điện thoại.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU