Mua trước trả sau

       Khóa màn hình bằng mật khẩu.

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Cài đặt bảo mật.

        

        

       Bước 2: Chọn Khóa màn hình.

        

        

       Bước 3: Chọn Mật khẩu.

        

        

       Bước 4: Nhập mật khẩu.

        

        

       Bước 5: Nhập lại mật khẩu vừa nhập.

        

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU