Mua trước trả sau

       Điều chỉnh thời gian màn hình sáng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thiết bị > Màn hình.

        

        

       Bước 2: Chọn Thời gian sáng màn hình.

        

        

       Bước 3: Chọn thời gian sáng thích hợp cho việc sử dụng của bạn.