Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Kết nối > Nhiều mạng hơn.

 

 

Bước 2: Chọn USB internet & điểm truy cập di động.

 

 

Bước 3: Chọn Kết nối USB internet.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU