Mua trước trả sau

       Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Kết nối > Nhiều mạng hơn.

        

        

       Bước 2: Chọn USB internet & điểm truy cập di động.

        

        

       Bước 3: Chọn Kết nối USB internet.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU