Cài đặt mật khẩu cho Play Store

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Đặt mật khẩu cho Play Store có tác dụng ngăn cản việc tải ứng dụng không mong muốn khi bạn cho người khác mượn máy. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để ngăn con của bạn tải về các game hoặc ứng dụng mất phí trên điện thoại.

 

Bước 1: Bạn truy cập Play Store.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng góc trái màn hình bên trên, chọn Settings.

 

 

Bước 3: Chọn Require authentication for purchases.

 

 

Bước 4: Chọn For all purchases through Google Play on this device.

 

 

Bước 5: Nhập mật khẩu tài khoản Play Store của bạn, chọn “OK”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU