Mua trước trả sau

       Bộ đếm giờ Wi-Fi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Tính năng này giúp máy của bạn tự động kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi.

        

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Kết nối Wi-Fi.

        

        

       Bước 2: Chọn Nâng cao.

        

        

       Bước 3: Chọn Bộ đếm giờ Wi-Fi.

        

        

       Bước 4: Chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc. Chọn Xong.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU