Bộ đếm giờ Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Giúp máy của bạn tự động kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi.

 

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn phím cảm ứng bên trái phía dưới màn hình, chọn Advanced.

 

 

Bước 3: Chọn Wi-Fi timer.

 

 

Bước 4: Chọn Starting time Ending time. Chọn Done.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU