Bật tính năng thông báo khi nhận mail mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Gmail.

 

 

Bước 2: Chọn phím cảm ứng bên trái phía dưới màn hình. Chọn SETTINGS.

 

 

Bước 3: Chọn mục email của bạn.

 

 

Bước 4: Chọn Notifications.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU