Thiết lập mẫu khóa trên Samsung Galaxy Trend Lite

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU