Mua trước trả sau

       Thiết lập mẫu khóa trên Samsung Galaxy Trend Lite

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU