Thay đổi chế độ màn hình chờ trên Samsung Galaxy Trend Lite

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt >> Chế độ màn hình chờ >> Chế độ cơ bản/ Chế độ đơn giản >> Áp dụng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU