Mua trước trả sau

       Tạo sự kiện với “lich” trên Samsung Galaxy Trend Lite

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Chạm vào Lịch  >> Tạo sự kiện >> Sự kiện mới >> nhập một sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn. Hoặc chạm vào một ngày để chọn và chạm lại vào ngày đó.