Phát wifi trên điện thoại Samsung Galaxy Trend Lite

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt > Thêm… > USB Internet & điểm truy cập di động > Trạm phát Wi-Fi > Trạm phát Wi-Fi > Thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU