Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

vào ngày 14/05/2016 câu trả lời• 201 lượt xem

Sử dụng bản đồ ngoại tuyến sẽ giúp cho người dùng không cần phải có dữ liệu mạng khi sử dụng, chúng ta chỉ cần tải trước khu vực muốn sử dụng và lưu lại. Để thực hiện ta làm theo cách sau:

1. Vào ứng dụng "Bản đồ" từ màn chính

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

 

2. Từ bản đồ Google Maps, vuốt tay từ cánh trái màn hinh để vào các mục tùy chọn, rồi chọn "Các khu vực ngoại tuyến"

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

 

3. NHấp vào biểu tượng dấu "+" màu xanh để thêm khu vực

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

4. Chọn khu vực muốn tải sau đó nhấp chọn "Tải xuống"

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

 

5. Nhập tên cho khu vực ngoại tuyến

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

 

6. Mất ít phút để tải dữ liệu 

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

 

7. Tải xuống hoàn tất. Lưu ý rằng bản đồ ngoại tuyến có thời gian sử dụng là 30 ngày, sau 30 ngày cần tải lại

Hướng dẫn sử dụng bản đồ Google ngoại tuyến trên Samsung Galaxy Tab E

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU