Hướng dẫn sắp xếp lại cài đặt nhanh trên bảng thông báo của Samsung Galaxy Tab E

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 286 lượt xem

Người dùng có thể sắp xếp lại các cài đặt nhanh ở bảng thông báo để sử dụng được thuận tiện, nhanh chóng, phụ thuộc vào nhu cầu từng người.

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

Hướng dẫn sắp xếp lại cài đặt nhanh trên bảng thông báo của Samsung Galaxy Tab E

 

2. Chọn mục "Màn hình", sau đó chọn "Bảng thông báo"

Hướng dẫn sắp xếp lại cài đặt nhanh trên bảng thông báo của Samsung Galaxy Tab E

 

3. Tại "Bảng thông báo" ta có thể tùy ý thay đổi thứ tự các cài đặt nhanh bằng cách giữ vào kéo cái icon

Hướng dẫn sắp xếp lại cài đặt nhanh trên bảng thông báo của Samsung Galaxy Tab E

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU