Hướng dẫn chia sẻ ảnh qua Gmail trên Samsung Galaxy Tab E

vào ngày 12/05/2016 câu trả lời• 180 lượt xem

Trong quá trình duyệt ảnh, người dùng có thể ngay lập tức chia sẻ ảnh qua Gmail một cách nhanh chóng, thực hiện như sau:

1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Bộ sưu tập"

Hướng dẫn chia sẻ ảnh qua Gmail trên Samsung Galaxy Tab E

 

2. Chọn Abum, rồi tiếp tục chọn hình ảnh muốn chia sẻ

Hướng dẫn chia sẻ ảnh qua Gmail trên Samsung Galaxy Tab E

 

3. Khi đã mở hình lên, nhấp vào biểu tượng chia sẻ

Hướng dẫn chia sẻ ảnh qua Gmail trên Samsung Galaxy Tab E

 

4. Một danh sách hiện ra, chọn phương thức muốn chia sẻ, ở đây mình chọn Gmail. Người dùng có thể chọn chia sẻ khác ở danh sách đó

Hướng dẫn chia sẻ ảnh qua Gmail trên Samsung Galaxy Tab E

 

5. Chương trình sẽ tự chuyển sang ứng dụng Gmail, hãy nhập tài khoản người nhận, tên chủ đề rồi sau đó gửi đi như gửi mail

Hướng dẫn chia sẻ ảnh qua Gmail trên Samsung Galaxy Tab E

Trương hợp nếu bạn không thể chia sẻ ảnh qua gmail được thì tạm thời xóa gmail trên Android đi và cài đặt lại nó. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU