Hướng dẫn ẩn/hiện các ứng dụng trên Samsung Galaxy Tab E

vào ngày 11/05/2016 câu trả lời• 369 lượt xem

Ẩn ứng dụng sẽ giúp người chủ sở hữu đảm bảo được tính riêng tư khi không muốn người khác thấy được những ứng dụng đó ngoài màn hình. Và khi muốn sử dụng, chủ nhân sẽ làm hiện ứng dụng lại một cách dễ dàng. Để ẩn hiện các ứng dụng ta thực hiện như sau:

ẨN ỨNG DỤNG

1.  Từ màn hình ứng dụng, nhấp vào dấu 3 chấm dọc bên cạnh phải, sau đó chọn "Ẩn ứng dụng"

Hướng dẫn ẩn/hiện các ứng dụng trên Samsung Galaxy Tab E

 

2. Tích vào các ứng dụng muốn ẩn, sau đó nhấp vào "Hoàn tất".

Hướng dẫn ẩn/hiện các ứng dụng trên Samsung Galaxy Tab E

 

HIỆN ỨNG DỤNG

1. Từ màn hình ứng dụng, nhấp vào dấu 3 chấm dọc bên cạnh phải, sau đó chọn "Hiện ứng dụng"

Từ màn hình ứng dụng, nhấp vào dấu 3 chấm dọc bên cạnh phải, sau đó chọn "Ẩn ứng dụng"

 

2. Màn hình xuất hiện những ứng dụng đang bị ẩn

Hướng dẫn ẩn/hiện các ứng dụng trên Samsung Galaxy Tab E

 

3. Tích vào những ứng dụng muốn hiện lại, sau đó nhấp chọn "Hoàn tất"

Hướng dẫn ẩn/hiện các ứng dụng trên Samsung Galaxy Tab E

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU