Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sao lưu và cài đặt lại > Khôi phục cài đặt gốc.

        

        

       Bước 2: Chọn Đặt lại dữ liệu thiết bị.

        

        

       Bước 3: Chọn Xóa hết.

        

        

       Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện đặt lại máy.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU