Khôi phục cài đặt gốc trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sao lưu và cài đặt lại > Khôi phục cài đặt gốc.

 

 

Bước 2: Chọn Đặt lại dữ liệu thiết bị.

 

 

Bước 3: Chọn Xóa hết.

 

 

Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện đặt lại máy.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU