Thiết lập mẫu khóa màn hình Samsung Galaxy Tab 4 10.1

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU