Zoom cảnh khi camera Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi đang hoạt động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Sử dụng phím âm lượng hoặc sử dụng 2 ngón tay trên màn hình

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU