Tải ứng dụng khác CH Play trên Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Cài đặt → Bảo mật → Không rõ nguồn gốc.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Zoom cảnh khi camera Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi đang hoạt động

Sử dụng phím âm lượng hoặc sử dụng 2 ngón tay trên màn hình
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Quay camera trên Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Home Screen > Camera
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Thiết lập mẫu khóa màn hình Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Mẫu hình.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Thiết lập khóa lật màn hình như Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Chạm trên cùng màn hình kéo xuống >> Mở Quick Panel >> Xoay máy tính bảng chiều bạn muốn để khóa >> nhấn vào Auto Rotation(xanh lá – đã khóa hướng).
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Android Market trên Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Applications > Market >> (Accept nếu được hỏi) >> Đăng nhập/đăng ký tài khoản Google >> Tìm ứng dụng mong muốn >> Nhấn Install để tải về và cài đặt ứng dụng.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Đọc sách điện tử trên Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Tải về phần mềm cho phép đọc e-book. Ví dụ như Kindle trên Google Store.
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Thiết lập tài khoản thư điện tử trên Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Applications >> Gmail hoặc Applications >> Email >> Nhập thông tin tài khoản của bạn. Nhấn vào Next >> Đặt tên tài khoản và tên hiển thị trên tin nhắn gửi đi >> DONE
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

Khôi phục cài đặt gốc của Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi

Bạn thao tác vào Settings >> General >> Back up and Reset >> Factory data reset >> Reset device
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Tab 3 LITE Wifi-T110

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU