Vô hiệu hóa các hiệu ứng động giúp tiết kiệm pin và tăng hiệu suất

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Tùy chọn nhà phát triển.

 

 

Bước 2: Chọn Tỷ lệ hình động của cửa sổ > Tắt hình động.

 

 

Bước 3: Chọn Tỷ lệ hình động chuyển đổi > Tắt hiệu ứng.

 

 

Bước 4: Chọn T.lệ th.lượng tr.tạo h.đ > Tắt hiệu ứng.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU