Hướng dẫn thêm danh bạ ở cạnh trên Samsung Galaxy S7 Edge

vào ngày 18/05/2016 câu trả lời• 203 lượt xem

Bước 1: Trượt từ cạnh phải sang ở phần khoảng trắng trên màn hình cong

 

 

 

Bước 2: Trượt thêm 2 lần cho đến phần Danh bạ ở cạnh, chọn OK

 

 

 

Bước 3: Thêm những người bạn muốn quay số nhanh bằng cách ấn vào biểu tượng dấu +

 

 

 

Bước 4: Chọn người bạn muốn thêm vào Danh bạ ở cạnh

 

 

 

Đã thêm thành công vào danh bạ ở cạnh

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU