Hướng dẫn thay đổi Theme trên Samsung Galaxy S7 Edge

vào ngày 18/05/2016 câu trả lời• 342 lượt xem

Bước 1: Chạm giữ vào một phần trống bất kỳ trên màn hình chủ

 

 

 

Bước 2: Chọn Theme

 

 

 

Bước 3: Chọn Theme khác

 

 

 

Bước 4: Tick vào ô Tôi đã đọc và đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện ở trên, chọn Bắt đầu

 

 

 

Bước 5: Chọn một Theme mà bạn thích, đợi máy tải Theme

 

 

 

Bước 6: Chọn Tải về, đợi máy tải và cài đặt Theme

 

 

 

Bước 7: Chọn Áp dụng

 

 

 

Bước 8: Chọn Áp dụng, đợi máy áp dụng Theme

 

 

 

Như vậy là Theme máy trên Samsung Galaxy Note5 của bạn đã được đổi thành công

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU