Hướng dẫn vô hiệu hóa bloatware hoặc xóa ứng dụng trên Samsung Galaxy S6

vào ngày 06/05/2016 câu trả lời• 234 lượt xem

Samsung và các nhà mạng tải sẵn nhiều ứng dụng (bloatware) trên Galaxy S6, một số chạy nền, ăn bộ nhớ hệ thống ngay cả khi bạn không bao giờ sử dụng. Để thoát khỏi bloatware, bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây:

 

1. Chọn app drawer

 

Hướng dẫn vô hiệu hóa bloatware hoặc xóa ứng dụng trên Samsung Galaxy S6

 

 

2. Chọn Edit (chỉnh sửa) ở góc trên cùng bên phải

 

Hướng dẫn vô hiệu hóa bloatware hoặc xóa ứng dụng trên Samsung Galaxy S6

 

 

3. Chọn một ứng dụng muốn vô hiệu hóa

 

Hướng dẫn vô hiệu hóa bloatware hoặc xóa ứng dụng trên Samsung Galaxy S6

 

 

Nếu ứng dụng nằm trong thư mục, chạm vào thư mục trước rồi chọn Open folder (mở thư mục):

 

Hướng dẫn vô hiệu hóa bloatware hoặc xóa ứng dụng trên Samsung Galaxy S6

 

 

4. Chọn Disable or Uninstall (Vô hiệu hóa hoặc Gỡ cài đặt) khi cửa sổ hiện ra

 

Hướng dẫn vô hiệu hóa bloatware hoặc xóa ứng dụng trên Samsung Galaxy S6

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU