Hướng dẫn thêm các bảng Edge trên Samsung Galaxy S6 Edge

vào ngày 15/05/2016 câu trả lời• 95 lượt xem

1. Ở màn hình Home, vuốt phần màn hình cạnh như trong hình. Ở góc dưới cùng màn hình bên trái sẽ thấy biểu tượng cài đặt.

Hướng dẫn thêm các bảng Edge trên Samsung Galaxy S6 Edge

 

 

2. Ấn chọn và một cửa sổ mới sẽ hiện ra. Các bạn chọn các bảng muốn hiện thị trên màn hình cạnh bằng các dấu tích.

Hướng dẫn thêm các bảng Edge trên Samsung Galaxy S6 Edge

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU