Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy S6 Edge Plus

vào ngày 15/05/2016 câu trả lời• 136 lượt xem

1. Trong phần Cài đặt của máy kéo xuống phía dưới để tìm kiếm Tab Sao lưu và khôi phục cài đặt gốc. Truy cập Tab và trong cài đặt mới chọn Khôi phục cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy S6 Edge Plus

 

 

2.Ở cửa sổ cài đặt mới chọn Đặt lại điện thoại và sau đó ấn Đồng ý hoặc điền mã PIN mở khóa thiết bị để khôi phục lại cài đặt gốc.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên Samsung Galaxy S6 Edge Plus

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU