Hướng dẫn bật các nguồn cấp ở cạnh trên Samsung Galaxy S6 Edge Plus

vào ngày 15/05/2016 câu trả lời• 187 lượt xem

1. Truy cập Cài đặt và tìm kiếm Tab Màn hình cạnh. Vào trong Tab và bạn sẽ thấy tùy chọn Nguồn cấp ở cạnh.

Hướng dẫn bật các nguồn cấp ở cạnh trên Samsung Galaxy S6 Edge Plus

 

 

2. Đánh dấu tích vào các nguồn mà bạn mong muốn xuất hiện ở màn hình cạnh.

Hướng dẫn bật các nguồn cấp ở cạnh trên Samsung Galaxy S6 Edge Plus

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU