Thiết lập mạng dữ liệu trên Samsung Galaxy S5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt > (Kết nối) > Nhiều mạng hơn > Các mạng di động > Điểm truy cập > nhấn phím menu > Đưa về cài đặt mặc định. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU