Kiểm tra cường độ tín hiệu trên Samsung Galaxy S5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt > Nhiều hơn > Pin > chạm vào biểu đồ> Tín hiệu mạng di động.

Đỏ: không có sóng 
Vàng: 2G 
Xanh lá: 3G, 4G 

Settings > (Nhiều hơn) > Thông tin thiết bị > Trạng thái > Cường độ tín hiệu 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU