Kết nối mạng wifi trên Samsung Galaxy S5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chọn một điểm Wifi 

Kết nối với Wi-Fi (nhập mật khẩu). 

Đợi đến khi quá trình xác thực hoàn tất. (Khi hoàn tất, sẽ chuyển từ trạng thái “Đang xác thực…” sang “Đã kết nối”.) 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU