Dữ liệu di động trên Samsung Galaxy S5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Settings >> More networks >> Mobiles Network >> Mobile data 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU