Chức năng Find my mobile trên Samsung Galaxy S5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bạn vào Security >> Remotes Controls >> OK >> tích vào User Wireless networks

Có thể định vị thiết bị trên PC. (http://findmymobile.samsung.com)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU