Chế độ tiết kiệm pin cho Samsung Galaxy S5

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt >> Tiết kiệm pin >> Chế độ tiết kiệm pin >> On/ Off

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU