Tắt ứng dụng không cần thiết trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Quản lý ứng dụng.

 

 

Bước 2: Vuốt sang phía bên phải, chọn TẤT CẢ.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng muốn xóa, chọn Buộc dừng.

 

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU