Bộ đếm giờ Wi-Fi

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Tính năng này giúp máy của bạn tự động kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi.

 

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Kết nối > Wi-Fi.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm góc phải phía trên màn hình. Chọn Nâng cao.

 

 

Bước 3: Chọn Bộ đếm giờ Wi-Fi.

 

 

Bước 4: Chọn ĐẶT THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐẶTTHỜI GIAN KẾT THÚC. Chọn Hoàn tất.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU