Vị trí lưu ảnh chụp màn hình trên Galaxy S4

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

File của bạn →sdcard0 → Pictures → Screenshots.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU