Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Galaxy S4

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Ngôn ngữ và bàn phím → Ngôn ngữ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU