Mở khóa màn hình bằng chuyển động trên Galaxy S4

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Màn hình khóa → Khóa màn hình → Chuyển động→ OK

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU