Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc trên Galaxy S4

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Cài đặt → Sao lưu và khôi phục → Khôi phục cài đặt gốc → Đặt lại dữ liệu thiết bị → Xóa hết.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU