Đặt chờ cuộc gọi trên Galaxy S4

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Điện thoại >> Tùy chọn >> Cài đặt cuộc gọi >> Cài đặt bổ sung >> Chờ cuộc gọi.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU