Cài đặt IP tĩnh trong Galaxy S4

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Wi-Fi Chọn một mạng AP → Hiện các tùy chọn chuyên sâu. Chọn menu thả xuống Cài đặt IP >> Chọn Tĩnh.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU