Tự động điều chỉnh độ sáng trên Galaxy S3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Màn hình → Độ sáng >> Tự động chỉnh độ sáng >> OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU