Thiết lập thời gian chờ màn hình trên galaxy S3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Màn hình → Thời gian sáng màn hình.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU