Khóa thẻ SIM/USIM trên Galaxy S3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Cài đặt → Bảo mật → Cài đặt khóa SIM → Khóa thẻ SIM >> Nhập mã PIN >> OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU