Gỡ cài đặt ứng dụng từ CH Play trên Galaxy S3

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

CH Play >> Tùy chọn >> Ứng dụng của tôi >> Chọn 1 ứng dụng >> Gỡ cài đặt >> OK.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU